TOADSTOOL SKATE CLUB (TSC)

TSC vzniklo za účelem rozvoje a propagace extrémních sportů, kam se může přihlásit kdokoli. Naším prvořadým cílem je dostavba skateboardového areálu v Příbrami na úroveň novodobých parků. Snažíme se sdružovat lidi stejného nebo podobného zaměření a vytvářet pro ně lepší podmínky a zázemí. V našem programu však není jen rozvoj skateboardingu, ale dále i prevence proti drogám a kriminalitě. Snažíme se tak částečně napomáhat rizikovým skupinám mladých. Do klubu se může přihlásit každý po vyplnění členské přihlášky a po zaplacení poplatku daného ze zákona na provoz klubu, který činí 300,-Kč/rok.

Přihlášku můžete poslat poštou na adresu: Průběžná 146, Příbram 3, 26101

Přihláška do TSC clubu (klikni)

Historie skateboardingu ve městě Příbram

Stanovy klubu