Historie skateboardingu ve městě Příbram


Do roku 1998 v Příbrami provozuje skateboarding hrstka nadšenců. Tato skupina se potýká s neustálými problémy, protože ve městě neexistuje žádné vhodné sportoviště pro provozování extrémních sportů /skateboarding, in line bruslení, freestyle bmx/. Tito lidé za svoje průkopnictví byli nuceni platit, protože byli pokutováni policií za skateboarding na ulicích. Tato skutečnost vedla k jednání s 1.Zš Příbram, která sketeboardistům povolila užívat asfaltové hřiště ve vlastnictví školy. Vize kvalitního skateboardového hřiště byla stále v nedohlednu, protože překážky, které si skateři vyráběli na vlastní náklady se museli kvůli využívání hřiště školou neustále odklízet z plochy. A tak tito lidé dál hledali řešení nepříznivé situace. Započala se jednání s ministerstvem školství a městem Příbram. Výsledkem těchto jednání bylo rozhodnutí o vybudování kvalitního sportoviště ve městě Příbram. Ve spolupráci s Temple skatesportem, předním českým stavitelem skateparků Zrzou začali vznikat první návrhy parku. Tyto návrhy poté David Černý –jeden ze zakládajících členů Toadstool clubu převedl do podoby výkresové dokumentace. Všichni, kdo se do projektu zapojili se snažili o co nejrychlejší výstavbu parku a to bez nároků na jakoukoli odměnu. Dokumentace byla použita jako podklady pro práci architekta města, který svými zásahy zvětšil náklady na stavbu ocelových překážek. Po schválení tohoto projektu městem se začala hledat vhodná lokalita pro výstavbu areálu. Nejvýhodnější lokalitou byl areál nového rybníka v rekreační zóně. Ke kompletní výstavbě překážek naráz nedošlo a byla vyrobena pouze polovina plánovaného projektu. Skatepark se musel rozrůstat postupně a přibývaly další překážky až do doby, dokud se park nedostal pod správu sportovišť města Příbram. Tato instituce měla jiné priority a tak i finance na dostavbu parku byly použity na jiná sportoviště. To nastartovalo skateboardisty, aby si založili vlastní klub a začali bojovat o správu skateparku, protože správa sportovišt nepokračovala v dostavbě areálu. Překážky v parku i tak dále přibývaly na náklady zakládajících členů a dalších uživatelů areálu. Po dlouhých jednáních se nakonec podařilo Toadstool clubu v roce 2006 získat správu areálu do vlastních rukou. Zakládající členové tento rok již po třetí pořádali skateboardové závody, aby přiblížili tyto extrémní sporty široké veřejnosti. Tyto závody přilákávají závodníky z celé republiky a najdou se i tací, kteří neváhají přijet až z Havířova, i když se jedná o jednodenní sportovně kulturní akci. Ve srovnání s jinými kulturními akcemi ve městě příbram navštěvuje tyto závody stejný počet lidí jako akce, které jsou městem sponzorovány několika set tisícovými částkami. Toadstool Skateshot, jak se tento závod nazývá, získává stále více na prestiži a to bez jakékoli finanční podpory města i kraje. O tom svědší každým rokem zvyšující se počet závodníků. Skateboarding se stává stále oblíbenější u mládeže, která se nechce věnovat klasickým sportům. Stav areálu ani během osmi let své existence není na takové úrovni, aby se zde mohl jezdit český pohár a přilákat tak mnohem větší skupinu zájemců o netradiční sporty. Skatepark v Příbrami se potřebuje dostat na vyšší úroveň mezi přední české skateparky, jelikož je jeho poloha ideální pro provozování extrémních sportů ve městě, které je za tímto sportem stále více navštěvováno.